Гост 8673-93

ГОСТ 8673-93

ГОСТ 8673-93 ГОСТ 8673-93. Плити фанерні. Технічні умови.

Цей стандарт поширюється на бакелізірованной фанеру, виготовлену з листів березового лущеного шпону, склеєних синтетичними смолами.

1. Марки та розміри бакелізірованной фанери

Фанера бакелизована виготовляється наступних марок, зазначених у табл. 1. 

Таблиця 1

Марка фанери

характеристика марки

Галузь застосування

ФБС

Зовнішні шари фанери просочуються фснолоформальдегідной спірторастворімоі смолою. На внутрішні шари смола наноситься

Для виготовлення конструкцій в машинобудуванні, автомобілебудуванні, будівництві і суднобудуванні, що працюють в атмосферних умовах

ФБС1

На зовнішні і внутрішні шари фанери наноситься фенолоформальдегидная спирторозчинні смола

ФБВ

Зовнішні шари фанери просочуються фенолоформальдегидной водорастворимой смолою. На внутрішні шари смола наноситься

Для виготовлення внутрішніх конструкцій, що застосовуються в машинобудуванні, автомобілебудуванні та суднобудуванні. При захисті зовнішніх поверхонь фанери лакофарбовим покриттям для виготовлення конструкцій, які працюють в атмосферних умовах

ФБВ1

На зовнішні і внутрішні шари фанери наноситься фенолоформальдегидная водорозчинна смола

ФБС-А

На зовнішні і внутрішні шари фанери наноситься фенолоформальдегидная спирторозчинні смола

Для виготовлення внутрішніх конструкцій, що застосовуються в автомобілебудуванні

ФБС1-А

На зовнішні і внутрішні шари фанери (крім двох поперечних шарів, розташованих симетрично від центрального наноситься фенолоформальдегидная спирторозчинні смола

 1.2. Фанеру марки ФБС застосовують у виробах, експлуатованих в умовах тропічного клімату. Вироби виготовляють по ГОСТ 15150-69 і ГОСТ 15151-69 в наступних виконаннях і категоріях: ТС5- Т4.1- ТВ4.1- ТМ4.1- У1.1- УЗ У4- У5- М1.1- МЗ М4- М5- ОМЗ- ОМ4- ОМ5.

1.3. Розміри фанери повинні відповідати зазначеним в табл. 2.

Таблиця 2

довжина

Ширина

товщина

Номінальна.

Перед. откл

Номінальна.

Перед. откл

Номінальна.

Перед. откл

7700- 5700- 5600-
4900- 4400- 1500

± 20

1550- 1500- 1250

± 20

5
7
10 12- 14
16
18

± 0,5
± 0,8
± 0,9
+1,0
-0,9
+2,0
-0,9

Товщина в кожної вимірюваної точці не повинна відрізнятися від номінальної товщини більш ніж на величину граничних відхилень, зазначених у табл. 2.
1.4. За погодженням із споживачем допускається 25% від партії листів фанери, зменшених по довжині і ширині. Максимальне зменшення розмірів, зазначених в табл. 2, - 250 мм з градацією через 50 мм.

1.5. За погодженням із споживачем допускається виготовлення фанери інших розмірів по довжині і ширині відповідно до розмірів клеїльних пресів, встановлених на діючих підприємствах. 

1.6. На замовлення споживача фанера марки ФБС виготовляється товщиною 6 мм з граничним відхиленням ± 0,8 мм. 2.

2. Технічні характеристики бакелізірованная фанера

2.1. Фанера повинна виготовлятися відповідно до вимог даного стандарту за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

2.2. Для виготовлення фанери повинен застосовуватися лущений березовий шпон по ГОСТ 99-96 сортів, зазначених в табл. 3.

Таблиця 3

Марка фанери

Сорт шпону на шари

зовнішні

внутрішні

ФБС
ФБВ
ФБС-А

В

ВВ

ФБС1
ФБВ1
ФБС1-А

ВВ

ВВ
з допуском по незрощеним сучкам без
обмеження кількості

2.3. Зовнішні шари ФБВ фанери повинні бути виготовлені з цілих по ширині листів шпону. Стики шпону не повинні збігатися в поздовжніх шарах по товщині фанери.

2.4. На поверхні фанери не допускаються ділянки, не просочені або не покриті смолою.

За погодженням із споживачем допускається виготовлення фанери з зовнішніми шарами, що не покритими смолою, крім фанери марки ФБС підвищеної міцності.

2.5. Для внутрішніх шарів допускається застосування листів шпону, складених по ширині з окремих смуг.
Ширина смуг повинна бути не менше 200 мм, для фанери марки ФБС - не менше 400 мм. При складанні листів зі смуг допускаються нахлестки шпону величиною до 5 мм і зазори між крайками шпону до 2 мм.

2.6. За фізико-механічними показниками фанера повинна відповідати значенням, зазначеним у табл. 4.

Таблиця 4

найменування показника

Товщина фанери, мм 

Значення для марок

ФБС підвищеної міцності

ФБС

ФБВ
ФБС-А

ФБС1
ФБВ1
ФБС1-А

1. Межа міцності при розтягуванні вздовж волокон зовнішніх листкове фанери, МПа, не менше

5 7
10- 12
14- 16- 18

88,0
73,5
68,5

88,0
73,5
68,5

78,5
-
;

59,0
-
;

2. Межа міцності при статичному вигині, МПа,
не менше:
поперек волокон зовнішніх шарів

вздовж подокон зовнішніх шарів

7
10- 12
14- 16- 18
10- 12
14- 16- 18

78,5
80,0
90,0

117,5
108,0

78,5
78,5
88,2

117,5 108,063,5
68,5
78,5

108,0
98,0

-
;

88,0
78,5

3. Межа міцності при сколюванні по клеєного шару після кип`ятіння у воді і протягом 1 год. МПа, не менше

5-18

1,76

1,76

1,47

1,47

4. Вологість,%

5-7
10-18

6 ± 2
8 ± 9

5. Щільність, кг / м3 не більше

5-18

1200

2.7. Фізико-механічні показники фанери марки ФБС товщиною 6 мм повинні відповідати показникам фанери марки ФБС товщиною 7 мм.

2.8. На поверхні фанери не допускаються нахлестки, вм`ятини і горбки глибиною (висотою) більше 1 мм, бульбашки, недопрсссовкі, на крайках - розшарування.

2.9. Листи фанери повинні бути обрізані під прямим кутом. Косина листа не повинна перевищувати 2 мм на 1 м довжини.

2.10. Торці і крайки фанери марки ФБС товщиною 6 мм після обрізки повинні бути захищені від проникнення вологи синтетичними покриттями.

3. Правила приймання бакелізірованной фанери

3.1. Фанеру пред`являють до приймання партіями. Партією вважають кількість листів фанери однієї марки і розміру, оформлене одним документом про якість, що містить:

 • найменування підприємства-виробника та його товарний знак;
 • марку фанери;
 • розміри аркуша фанери;
 • результати проведених випробувань;
 • кількість фанери в кубічних або в квадратних метрах;
 • позначення цього стандарту;
 • для фанери марки ФБС підвищеної міцності після вказівки марки проставляють позначення - ПП.

3.2. Для контролю розмірів і зовнішнього вигляду фанери перевірці піддають кожен лист партії. Для контролю фізико-механічних показників відбирають один лист фанери від партії. Відбір листів для випробувань виробляють не раніше, ніж через 24 годин після вивантаження листів з преса.

3.3. Партію фанери приймають, якщо відібраний лист фанери за фізико-механічними показниками відповідає вимогам цього стандарту.

При отриманні незадовільних результатів хоча б по одному з фізико-механічних показників проводять повторну перевірку на подвійній кількості листів, взятих від тієї ж партії.
Результати повторних випробувань поширюють на всю партію. 3.1-3.3. (Змінена редакція, Зм. № 1).

3.4. Приймання фанери за кількістю виробляють в кубічних або квадратних метрах. Обсяг одного листа підраховують з точністю до 0,00001 м3 , а обсяг партії - до 0,01 м3 Площа одного листа підраховують з точністю до 0,01 м2 , а площа листів партії - з точністю до 0,5 м2.

4. бакелізірованной фанера: методи випробувань

4.1. Відбір зразків, їх кількість, виготовлення і підготовка до випробувань - по ГОСТ 9620-94.

4.2. Зовнішній вигляд фанери визначають візуально.

4.3. Довжину і ширину фанери вимірюють посередині кожного боку аркуша з похибкою не більше 5 мм металевою рулеткою за ГОСТ 7502- 89 або іншим вимірювальним інструментом, що забезпечує необхідну точність вимірювання.

4.4. Товщину фанери вимірюють з похибкою не більше 0,1 мм товщиноміром по ГОСТ 11358-89 на відстані не менше 20 мм від крайок листа в шести точках, зазначених на кресленні. 4.5. Вм`ятини вимірюють глибиноміром по ГОСТ 7661-67 або ГОСТ 7470-92 з похибкою ± 0,1 мм.

Горбки вимірюють штангенциркулем за ГОСТ 166-89 з погрішністю ± 0,1 мм.

4.6. Вологість і щільність фанери визначають по ГОСТ 9621-72.

4.7. Межа міцності при статичному вигині визначають за ГОСТ 9625-87.

4.8. Межа міцності при сколюванні по клейовому шару визначають по ГОСТ 9624-93.

4.9. Межа міцності при розтягуванні вздовж волокон зовнішніх шарів фанери визначають по ГОСТ 9622-87.

4.10. Косину листа фанери визначають кутником по ГОСТ 3749-77, що накладається на суміжні кромки листа. Величину косини листа визначають вимірюванням найбільшого відхилення кромки листа від сторони кутника металевою лінійкою по ГОСТ 427-75 з похибкою не більше 0,5 мм.

5. Маркування, транспортування і зберігання бакелізірованной фанери

5.1.На кожен лист фанери на відстані 100 мм від кромок повинна бути запресована паперова етикетка розміром 120 х 120 мм, що містить:

 • найменування підприємства-виробника та його товарний знак;
 • марку;
 • товщину листа;
 • номер запрессовки;
 • позначення цього стандарту;
 • для фанери марки ФБС підвищеної міцності після вказівки марки проставляють позначення - ПП. 

5.2. Транспортне маркування повинне виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 14192-96.

5.3. Бакелізірованная фанера повинна транспортуватися будь-яким видом транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. 

За погодженням із споживачем допускається перевезення фанери в відкритих вагонах. Торці і крайки фанери в цьому випадку повинні бути захищені синтетичними покриттями. Вимоги до пакетування - по НТД.

5.4. При зберіганні фанера повинна бути покладена в стопи окремо за марками і розмірами на дерев`яні піддони або калібровані прокладки.

5.5. Фанера повинна зберігатися в закритих приміщеннях при температурі від мінус 40 до плюс 50 0С і відносній вологості повітря не вище 80%.

6. Гарантії виробника бакелізірованной фанери

6.1. Виробник гарантує відповідність якості фанери вимогам цього стандартах при дотриманні споживачем умов транспортування і зберігання.

6.2. Гарантійний термін зберігання для фанери марок ФБС і ФБС1 - 7 років, для фанери марок ФБВ, ФБВ1 ФБС-А, ФБС1-А - 5 років з моменту виготовлення.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!