Гост 10178-85

ГОСТ 10178-85

ГОСТ 10178-85 ГОСТ 10178-85. Портландцемент і шлакопортландцемент. Технічні умови.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Цемент слід виготовляти відповідно до вимог даного стандарту за технологічними регламентами, затвердженими в порядку, встановленому міністерством-виробником.

1.2. За речовинним складом цемент поділяють на такі види: (Змін. № 2)

портландцемент (без мінеральних добавок);

портландцемент з добавками (з активними мінеральними добавками не більше 20%);

шлакопортландцемент (з добавками гранульованого шлаку більше 20%).

(Змінена редакція, Зм. № 1).

1.3. За міцністю при стисканні в 28-добовому віці цемент поділяють на марки:

портландцемент - 400, 500, 550 і 600;

шлакопортландцемент - 300, 400 і 500;

портландцемент бистротвердеющий - 400 і 500;

шлакопортландцемент бистротвердеющий - 400.

Примітка. Допускається з дозволу Мінбудматеріалів СРСР випускати портландцемент з мінеральними добавками марки 300.

1.4. Умовне позначення цементу повинно складатись із:

найменування типу цементу - портландцемент, шлакопортландцемент. Допускається застосовувати скорочене позначення найменування - відповідно ПЦ і ШПЦ;

марки цементу -по п. 1.3;

позначення максимального вмісту добавок в портландцементі по п. 1.6: Д0, Д5, Д20;

позначення швидкотверднучого цементу - Б;

позначення пластифікації і гідрофобізації цементу - ПЛ, ГФ;

позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормованого складу, - Н;

позначення цього стандарту.

Приклад умовного позначення портландцементу марки 400, з добавками до 20%, що швидко, пластифицированного:

Портландцемент 400-Д20-Б - ПЛ ГОСТ 10178-85.

Допускається позначення (за винятком випадків поставки цементу на експорт):

ПЦ 400-Д20-Б - ПЛ ДСТУ Б 10178-85.

1.3, 1.4. (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.5. При виробництві цементів застосовують:

клінкер, за хімічним складом відповідний технологічне-кому з регламентом. Масова частка оксиду магнію (MgО) в клінкері НЕ мусить бути більше 5%.

Для окремих підприємств за переліком, встановленим Мінбудматеріалів СРСР, в зв`язку з особливістю хімічного складу сировини допускається вміст MgО в клінкері не більше 6% за умови забезпечення рівномірності зміни об`єму цементу при випробуваннях в автоклаві;

гіпсовий камінь за ГОСТ 4013. Допускається застосування фосфогіпсу, борогіпсу, фторогіпса за відповідною нормативно-технічною документацією;

гранульовані доменні або електротер шлаки по ГОСТ 3476 та інші активні мінеральні добавки за відповідною нормативно-технічною документацією;

добавки, що регулюють основні властивості цементу, і технологічні добавки за відповідною нормативно-технічною документацією.

1.6. Масова частка в цементах активних мінеральних добавок повинна відповідати значенням, зазначеним у табл. 1.

Таблиця 1

позначення
виду цементу

Активні мінеральні добавки,% по масі

всього

в тому числі

доменні гранульовані і електротермофос-Форн шлаки

осадового походження, крім глієжі

інші активні, включаючи глієжі

ПЦ-Д0

Не допускаються

ПЦ-Д5

До 5 включ.

До 5 включ.

До 5 включ.

До 5 включ.

ПЦ-Д20, ПЦ-Д20-Б

Св. 5 до 20 "

До 20 включ.

До 10 включ.

До 20 включ.

ШПЦ, ШПЦ-Б

Св. 20 до 80 "

Св.20 до 80 "

До 10 включ.

До 10 включ.

Допускається заміна частини мінеральних добавок у всіх типах цементу добавками, які прискорюють твердіння або підвищують міцність цементу і не погіршують його будівельно-технічні властивості (Крент, сульфоалюмінатние і сульфоферрітние продукти, обпалені алуніти і каоліни). Сумарна масова частка цих добавок не повинна бути більше 5% маси цементу.

1.5, 1.6. (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.7. Межа міцності цементу при вигині і стиску повинен бути не менше значень, зазначених в табл. 2.

Таблиця 2.

Позначення виду цементу

Гарант-рова
марка

Межа міцності, МПа (кгс / см2)

при вигині у віці, діб

при стисканні у віці, діб

3
28

3

28

ПЦ-Д0, ПЦ-Д5,
ПЦ-Д20, ШПЦ

300

;

4,4 (45)

;

29,4 (300)

400

;

5,4 (55)

;

39,2 (400)

500

;

5,9 (60)

;

Відео: BM: Маркування цементу. Порівняння старого і нового ГОСТу

49,0 (500)

550

;

6,1 (62)

;

53,9 (550)

600

;

6,4 (65)

;

58,8 (600)

ПЦ-Д20-Б

400

3,9 (40)

5,4 (55)

24,5 (250)

39,2 (400)

500

4,4 (45)

5,9 (60)

27,5 (280)

49,0 (500)

ШПЦ-Б

400

3,4 (35)

5,4 (55)

21,5 (220)

39,2 (400)

Виробник повинен визначати активність при пропарюванні кожної партії цементу.

1.8. Цемент повинен показувати рівномірність зміни об`єму при випробуванні зразків кип`ятінням у воді, а при утриманні MgО в клінкері більше 5% -у автоклаві.

1.9. Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хв, а кінець - не пізніше 10 год від початку замішування.

1.10. Тонкість помелу цементу повинна бути такою, щоб при просіюванні проби цементу крізь сито з сіткою № 008 за ГОСТ 6613 проходило не менше 85% маси проби, яку просівають.

1.11. Масова частка ангідриду сірчаної кислоти (SO3) В цементі повинна відповідати вимогам табл. 3.

Таблиця 3.

Позначення виду цементу

SO3, % По масі

не менше

не більше

ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0, ПЦ З00-Д5, ПЦ 400-Д5, ПЦ 500-Д5,
ПЦ 300-Д20, ПЦ 400-Д20, ПЦ 500-Д20.

1,0

3,5

ПЦ 550-Д0, ПЦ 600-Д0, ПЦ 550-Д5, ПЦ 600-Д5,
ПЦ 550-Д20, ПЦ 600-Д20, ПЦ 400-Д20-Б, ПЦ 500-Д20-Б

1,5

4,0

ШПЦ 300, ШПЦ 400, ШПЦ 500, ШПЦ 400-Б

1,0

4,0

1.12. Допускається введення в цемент при його помелі спеціальних пластифікуючих або гидрофобизирующих поверхнево добавок в кількості не більше 0,3% маси цементу в перерахунку на суху речовину добавки.

Пластифікований або гідрофобний цемент слід постачати за погодженням виробника зі споживачем.

Пластифікований або гідрофобний цемент не слід постачати споживачам, які використовують суперпластифікатори при приготуванні бетонних сумішей.

Рухливість цементно-піщаного розчину складу 1: 3 з пластифікованих цементів всіх типів повинна бути такою, щоб при водоцементному відношенні, що дорівнює 0,4, розплив стандартного конуса був не менше 135 мм.Гідрофобний цемент не повинен вбирати в себе воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню цементу.

1.13. При виробництві цементу для інтенсифікації процесу помелу допускається введення технологічних добавок, що не погіршують якості цементу, в кількості не більше 1%, в тому числі органічних не більше 0,15% маси цементу.

Ефективність застосування технологічних добавок, а також відсутність негативного впливу їх на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону.

1.12, 1.13. (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.14. Для бетону дорожніх і аеродромних покриттів, залізобетонних напірних і безнапірних труб, залізобетонних шпал, мостових конструкцій, стояків опор високовольтних ліній злектропередач, контактної мережі залізничного транспорту і освітлення слід поставляти цемент, виготовлений на основі клінкеру нормованого складу з вмістом трехкальциевого алюмінату (С3А) в кількості не більше 8% по масі.

Для цих виробів за узгодженням із споживачем необхідно поставляти один з наступних типів цементу:

ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 500-Д0-Н - для всіх виробів;

ПЦ 500-Д5-Н - для труб, шпал, опор, мостових конструкцій незалежно від виду добавки. Для напірних труб необхідно поставляти цемент I або II групи за ефективністю пропарювання згідно з додатком А;

Відео: 4 Т / Ч кульового млина ПОДРІБНЮВАЧ КИТАЙ

ПЦ 400-Д20-Н, ПЦ 500-Д20-Н - для бетону дорожніх і аеродромних покриттів при застосуванні в якості добавки гранульованого шлаку не більше 15%.

Початок схоплювання портландцементу для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинен наступати не раніше 2 год, портландцементу для труб - не раніше 2 год 15 хв від початку замішування цементу. За погодженням виробника зі споживачем допускаються інші терміни схоплювання.

Питома поверхня портландцементу з добавкою шлаку для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинна бути не менше 280 м2/ Кг.

1.15. Масова частка лужних оксидів (Na2O і К2О) в перерахунку на Na2О (Na2O + 0,658К2О) в цементах, призначених для виготовлення масивних бетонних і залізобетонних споруд з використанням реакційноздатного заповнювача, встановлюється за погодженням із споживачем.

1.16. Масова частка лужних оксидів в цементах, виготовлених з використанням белітового (нефелінового) шламу, в перерахунку на Na2О не повинна бути більше 1,20%.

1.17. виключений (Змін. № 2).

1.16, 1.17. (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.18. Виробник повинен випробувати цемент на наявність ознак хибного тужавлення рівномірно по мірі відвантаження, але не менше ніж 20% відвантажених партій.

2. Правила приймання

2.1. Приймання цементів проводять згідно з ГОСТ 30515-97. (Змін. № 2)

2.2. Групи цементу за ефективністю пропарювання наведені в додатку А. (Змін. № 2)

3. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Фізико-механічні властивості цементів визначають за ГОСТ 310.1 - ГОСТ 310.3, ГОСТ 310.4.

3.2. Хімічний аналіз клінкеру і цементу здійснюють за ГОСТ 5382.

При цьому масову частку в клінкері оксиду магнію (MgО) встановлюють за даними приймального контролю виробництва.

3.3. Вид і кількість добавок в цементі визначають за методикою головної організації по державних випробуваннях цементу в пробі, відібраної на заводі-виробнику.

3.4. (Виключено, Змін. № 2).

3.5. Наявність ознак хибного тужавлення цементу перевіряють за методикою головної організації по державних випробуваннях.

3.6. (Виключено, Змін. № 1).

4. УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

4.1. Пакування, маркування, транспортування і зберігання цементу здійснюють за ГОСТ 30515-97. (Змін. № 2)

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність цементу всім вимогам даного стандарту при дотриманні правил його транспортування і зберігання при постачанні в тарі протягом 45 діб після відвантаження для швидкотверднучих і 60 діб для решти цементів, а при постачанні навалом - на момент отримання цементу споживачем, але не більше ніж 45 добу після відвантаження для швидкотверднучих і 60 діб для решти цементів.

додаток А

Група по ефектив-
ності пропаріва-
ня

Тип цементу

Межа міцності при стисненні після пропарювання, МПа (кгс / см2), Для цементу марок

300

400

500

550-600

1

ПЦ

Понад 23 (230)

Понад 27 (270)

Більше 32 (320)

Більше 38 (380)

ШПЦ

Понад 21 (210)

Більше 25 (250)

Більше 30 (300)

;

Відео: ЦЕМЕНТ МЛИН АБО ДРОБИЛКИ ПОДРІБНЮВАЧ КИТАЙ

2

ПЦ

Від 20 до 23
(Від 210 до 230)

Від 24 до 27
(Від 240 до 270)

Від 28 до 32
(Від 280 до 320)

Від 33 до 38
(Від 330 до 380)

ШПЦ

Від 18 до 21
(Від 180 до 210)

Від 22 до 25
(Від 220 до 250)

Відео: ВЕРТИКАЛЬНА МЛИН ПОДРІБНЮВАЧ КИТАЙ

Від 26 до 30
(Від 260 до 300)

;

3

ПЦ

Менше 20 (200)

Менш 24 (240)

Менш 28 (280)

Менш 33 (330)

ШПЦ

Менш 18 (180)

Менш 22 (220)

Менш 26 (260)

;

Примітка - Для портландцементу і шлакопортландцементу режим пропарювання прийнятий однаковим відповідно до ГОСТ 310.4-81: загальна тривалість 12-13 год при температурі 80 ° С (на відміну від СНіП82-02-95, де для шлакопортландцементу прийнятий режим пропарювання загальною тривалістю 16-18 ч при температурі 90-95 ° С)
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!