Гост 862.2-85

ГОСТ 862.2-85

ГОСТ 862.2-85 ГОСТ 862.2-85. Вироби паркетні. Паркет штучний. Технічні умови.

Цей стандарт поширюється на мозаїчний паркет (далі - паркет), призначений для влаштування підлог у житлових будинках.

У стандарті враховані вимоги рекомендацій РЕВ по стандартизації PC 4715-74, PC 4460-74 і міжнародного стандарту ІСО 631-75 (Е).

Пояснення до термінів, що застосовуються в цьому стандарті, наведені в додатку.

Встановлені цим стандартом показники технічного рівня паркету передбачені для вищої та першої категорій якості.

1. Типи і основні розміри

1.1. Паркет, в залежності від способу фіксації паркетних планок для утворення килима, підрозділяють на типи:

 • П1 - планки наклеєні лицьовою стороною на папір, яка знімається разом з клейовим шаром після настилу паркету на основу підлоги (рис. 1);
 • П2 - планки наклеєні зворотним боком на еластичний (теплозвукоїзоляционний) біостійкий матеріал, який залишається в конструкції підлоги після настилу паркету (рис. 2).

Як еластичного матеріалу можуть застосовуватися бітумірованние деревоволокнисті плити, плити з гумової крихти і т.п.

У крайках килимів паркету типу П2 можуть бути обрані пази, призначені для з`єднання килимів між собою за допомогою сполучних смуг з картону по ГОСТ 4194-78.

1.2. Залежно від категорії якості, породи деревини і обробки планок паркет підрозділяють на марки А і Б.

1.3. Основна форма килима паркету - квадрат. За погодженням виробника зі споживачем допускається виготовлення паркету в формі прямокутника.

1.4. Паркетна килим збирають з елементарних квадратів, що укладаються в шаховому порядку. За погодженням виробника зі споживачем допускаються й інші варіанти розташування планок.

1.5. Форма, розміри паркету і його елементів і граничні відхилення від розмірів повинні відповідати зазначеним на рис. 1, 2 і в табл. 1.

Таблиця 1

мм

Найменування елементів мозаїчного паркету

найменування показників

номінальні розміри

Перед. викл.

планки

товщина s

Ширина b

довжина l

8 (10)

20- 24- 26- 30

100- 120- 130;

150- 160- 200

± 0,2

елементарний квадрат

Ширина b1

100- 120- 130;

150- 160- 200

± 0,2

килим

Довжина на ширину LХВ

400Х400

480х480

520Х520

600х600

650х650

± 0,4

± 0,5

± 0,6

± 0,8

± 0,8

Примітки:

 1. Розмір, зазначений в дужках, встановлений для мозаїчного паркету з планками з деревини хвойних порід.
 2. Паркетні килими розмірами 480х480 мм допускається виготовляти до зносу устаткування, встановленого до введення в дію цього стандарту.
 3. За погодженням виробника зі споживачем допускається виготовляти паркетні килими інших розмірів по ширині і довжині.

2. Технічні вимоги

2.1. Паркет виготовляють відповідно до вимог цього стандарту за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку, що включає норми питомої витрати деревини, енергії, клейових і допоміжних матеріалів на виготовлення паркету.

2.2. Вимоги до паркету марки А встановлені на рівні вищої категорії якості, до паркету марки Б - на рівні першої категорії якості.

2.3. Планки паркету марки А слід виготовляти з деревини дуба і тропічних порід.

2.4. Планки паркету марки Б слід виготовляти з деревини дуба, бука, ясена, клена, береста (карагача), в`яза, ільма, каштана, граба, акації білої, гледичії, берези, звичайної сосни, сибірської сосни, корейської сосни, модрини, а також тропічних порід і модифікованої деревини з показниками експлуатаційних і фізико-механічних властивостей, які не поступаються деревині перерахованих порід.

2.5. Планки паркету зі звичайної сосни, сибірської сосни, корейської сосни, модрини слід виготовляти з радіальним розрізом деревини. Кут нахилу річних шарів на торці і лицьовій стороні планки повинен бути не менше 45 °.

2.6. Планки в елементарному квадраті повинні бути з однієї породи деревини, однакової довжини і ширини.

Допускається виготовляти за погодженням із споживачем мозаїчний паркет з поєднанням в килимі планок з деревини різних порід з урахуванням мистецького та колірного малюнка килима.

2.7. Відхилення від форми планок та килима не повинні перевищувати вказаних в табл. 2.

Таблиця 2

найменування відхилень

Значення відхилень, мм, для марок

А

Б

Відхилення від паралельності площин планок

Не повинно перевищувати граничних відхилень по товщині і ширині

Відхилення від перпендикулярності крайок і торця планки

0,3 на довжині 100

Відхилення від перпендикулярності поздовжньої і поперечної кромки килима
0,15 на довжині 100

0,3 на довжині 100

Зазори між планками, не більше

0,2

0,3

2.8. Норми обмеження вад деревини в планках паркету повинні відповідати зазначеним в табл. 3.

Таблиця 3

Найменування вад деревини по ГОСТ 2140-81

Норми по маркам

А

Б

Здорові світлі і темні сучки:

 зрощені

Не допускаються розміром, мм, понад:

на лицьовій стороні

5

10

на зворотному боці

5

10

числом, шт., більше:

на лицьовій стороні

1

2

на зворотному боці

1

2

частково зрощені і незрощені

тріщини

Не допускаються

Не допускаються на лицьовій стороні

Не допускаються на зворотному боці і крайках глибиною понад 1 мм і довжиною понад 1/5 довжини планки

нахил волокон

Крень, свилеватость, завиток

Не допускається більше 5%

Не допускаються

Не враховується в планках листяних порід.

Не допускається в планках хвойних порід більше 10%

Не допускаються на планках з сосни і берези на відстані 50 мм від торця, на планках інших порід не враховуються

очки

прорість:

відкрита одностороння

світла і темна

Не враховуються

Не допускається на лицьовій стороні

На зворотному боці:

Кишеньку, засмолок

не допускається

;

не враховується

Не допускаються на лицьовій стороні.

Не допускаються на зворотному боці числом більше 2 шт.

Повинні бути очищені від смоли

Плямистість, Водошар, хімічне фарбування, заболонні грибні забарвлення, побуріння

тупий обзол

Отщеп, скол, виривання, задирака, вищербини, ризики

опік

Не допускаються на лицьовій стороні

Не враховуються на зворотному боці

Не допускається на лицьовій стороні

Не допускається на зворотному боці більш 1/5 довжини і ширини планки

Повинен бути очищений від кори і лубу

Не допускаються на лицьовій стороні.

Не допускаються на зворотному боці глибиною понад 2 мм

Не допускається на лицьовій стороні.Не враховується на зворотному боці

Примітки:

 1. Пороки деревини по ГОСТ 2140-81, не зазначені в табл. 3, не допускаються.
 2. Допускається виготовлення планок марки Б з помилковим ядром, за умови комплектації планок за кольором.
 3. На лицьовій стороні планки не допускається одночасно наявність на ділянці довжиною, рівній ширині планки, більше двох враховуються пороків, зазначених в табл. 3.

2.9. Вологість деревини паркетних планок при відвантаженні споживачеві повинна бути (9 ± 3)%.

2.10. Шорсткість поверхні (найбільша висота нерівностей) Rzпо ГОСТ 7016-82 не повинна бути більше:

 • 100 мкм - на пластях і торцях;
 • 250 мкм - на поздовжніх крайках.

2.11. Для закріплення планок паркету типу П1 використовують мішкову папір згідно з ГОСТ 8273-75, яку наклеюють на лицьову сторону планок водорозчинними клеями.

Застосовувані клеї повинні бути дозволені Міністерством охорони здоров`я України для застосування всередині житлових приміщень.

3. Правила приймання

3.1. Приймання паркету виробляють партіями. Партією вважають кількість килимів мозаїчного паркету одного типу, марки, розміру і варіанти розташування планок, однієї породи деревини. Розмір партії встановлюють за погодженням виробника зі споживачем.

3.2. З`єднувальні лінії з картону поставляються разом з килимами паркету типу П2 в кількості 2 м на 1 м2 килима.

3.3. Споживач має право проводити перевірку відповідності мозаїчного паркету вимогам цього стандарту. Для перевірки застосовують вибірковий одноступінчатий контроль за альтернативною ознакою по ГОСТ 23616-79. Плани контролю при приймальному рівні дефектності 4% наведені в табл. 4.

Таблиця 4

шт.

Розмір партії

обсяг вибірки

Приймальне число

Бракувальне число

до 280

Св. 280до500 включно.

  «500« 1200 «

  «1200« 3200 «

  «3200« 10000 «

13

20

32

50

80

1

2

3

5

7

2

3

4

6

8

3.4. Приймальний контроль килимів здійснюють в наступному порядку:

 • відбирають від партії число килимів, що відповідає об`єму вибірки для даного обсягу партії- відбір килимів в вибірку слід здійснювати методом випадкового відбору по ГОСТ 18321-73;
 • перевіряють кожен килим у вибірці на відповідність вимогам цього стандарту і визначають число килимів з дефектами;
 • порівнюють число дефектних килимів з приймальними і числа бракування, встановленими для даного обсягу вибірки;
 • партію приймають, якщо число дефектних килимів у вибірці менше або дорівнює приймальному числу;
 • партію не приймають, якщо число дефектних килимів у вибірці дорівнює або більше числа бракування.

3.5. За кількістю дефектних килимів у вибірці визначають їх відсоток у всій партії. Це число килимів в приймання і постачання не включають.

3.6. Паркетні килими враховують в квадратних метрах з похибкою до 0,01 м2 і в штуках. Площа килима визначають по лицьовій стороні. Граничні відхилення в розрахунок не приймають.

4. Методи контролю

4.1. Відібрані килими перевіряють поштучно. Розміри і форму килимів перевіряють при їх вологості (9 ± 3)%.

Довжину і ширину килимів вимірюють з лицьових сторін паралельно крайках. Довжину планок вимірюють паралельно, а ширину - перпендикулярно поздовжніх осях планок.

Товщину планок вимірюють по торцях і по середині довжини планок.

Для вимірювання застосовують граничні калібри по ГОСТ 13494-80, штангенциркулі по ГОСТ 166-80, а для вимірювання товщини застосовують і індикаторні товщиноміри по ГОСТ 11358-74.

4.2. Відхилення від паралельності пластей визначають вимірюванням товщини планки, а відхилення від паралельності крайок - виміром ширини планки штангенциркулем згідно з ГОСТ 166-80. Вимірювання виробляють в трьох точках - посередині і у торців планки.

4.3. Відхилення від перпендикулярності кромки і торця планки, поздовжньої і поперечної крайок килима визначають перевірочними косинцями по ГОСТ 8026-75 і щупами по ТУ 2-034-225-87 виміром максимального зазору між кромкою планки (килима) і прикладеним до неї косинцем. Вимірювання виробляють на довжині 100 мм.

4.4. Кут нахилу річних шарів на торці планки визначають в градусах транспортиром по ГОСТ 13494-80 між дотичній до річних шарів і пластью, а нахил волокон - на радіальній поверхні планки.

4.5. Породу деревини, вид розрізу, наявність вад деревини оцінюють візуально.

Пороки деревини вимірюють по ГОСТ 2140-81, при цьому розмір сучка вимірюють по його найменшому діаметру.

4.6. Вологість деревини планок визначають по ГОСТ 16588-79.

4.7. Шорсткість поверхні планок визначають по ГОСТ 15612-85 або порівнянням із зразками-еталонами.

5. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання

5.1. Паркетні килими упаковують в картонні коробки по ГОСТ 9142-84 або ГОСТ 21140-88 в пачки, загорнуті в щільну папір за ГОСТ 8273-75, ГОСТ 515-77 або поліетиленову плівку по ГОСТ 10354-82, і обв`язують сталевою стрічкою по ГОСТ 3560- 73, дротом по ГОСТ 3282-74 або шпагатом по ГОСТ 17308-88. Під дріт на ребрах пачки слід підкладати прокладку з дерев`яних рейок, картону або інших матеріалів, що захищають кромки килимів від механічних пошкоджень при обв`язці і транспортуванні.

Килими в упаковці укладають лицьовою стороною вгору, крім верхнього ряду, який укладають лицьовою стороною вниз. Маса упаковки брутто не повинна перевищувати 15 кг.

5.2. До кожної упаковці повинна бути прикріплена етикетка або бирка, а на пачці нанесена незмивною фарбою чітке маркування у вигляді штампа, в яких має бути зазначено:

 • найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • номер приймальника ВТК;
 • тип і марка паркету;
 • розміри в мм;
 • кількість килимів в штуках і м2;
 • порода деревини планок;
 • дата виготовлення;
 • позначення цього стандарту;
 • зображення державного Знака якості для паркету, атестованого по вищій категорії якості.

5.3. Що поставляється споживачеві паркет повинен супроводжуватися документом про якість, в якому повинно бути зазначено:

 • найменування підприємства-виробника та його адресу;
 • тип і марка паркету;
 • кількість в штуках і м2;
 • номер партії;
 • дата виготовлення;
 • позначення цього стандарту;
 • зображення державного Знака якості, якщо паркет атестований по вищій категорії якості.

5.4. Паркет транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даних видах транспорту.

5.5. При транспортуванні і зберіганні паркету повинна бути забезпечена цілісність упаковки і дотримані умови, що виключають можливість механічних пошкоджень, зволоження, дії сонячних променів і забруднення.

5.6. Навантаження упаковок паркету навалом і розвантаження їх скиданням не допускаються.

5.7. Паркет слід зберігати в упаковці покладеним в правильні ряди і розсортованим по маркам, розмірами, породам деревини і варіантами розташування планок, в опалювальних приміщеннях при відносній вологості повітря (55 ± 25)% в умовах, що не допускають зволоження, впливу сонячних променів, ураження дереворазрушающими грибами і комахами.

6. Гарантії виробника

6.1. Виробник гарантує відповідність паркету вимогам даного стандарту при дотриманні споживачем умов транспортування і зберігання.

6.2. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців з дня виготовлення партії паркету.

Терміни та пояснення

Мозаїчний паркет - елемент покриття підлоги, квадратної або прямокутної форми, що представляє собою килим, утворений наклеюванням на папір або інший еластичний матеріал паркетних планок, набраних в елементарні квадрати.

Планка мозаїчного паркету - деталь, виготовлена з масивної деревини з взаємно паралельними і перпендикулярними пластами і кромками, довжина якої кратна її ширині.

Елементарний квадрат мозаїчного паркету - набір планок однакової довжини і ширини, покладених кромка до крайки, що утворюють квадрат.

Лицьова сторона планки - зовнішня поверхня шару зносу планки мозаїчного паркету.

Лицьова сторона мозаїчного паркету - зовнішня поверхня шару зносу мозаїчного паркету.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!