Гост 28015-89

ГОСТ 28015-89

ГОСТ 28015-89 ГОСТ 28015-89. щити покриттів статі дерев`яні одношарові. Технічні умови.

 1. Розроблено та внесено Міністерством лісової промисловості СРСР 
 2. Затверджено і введено в дію Постановою Державного будівельного комітету СРСР від 30.12.88 N 266 
 3. введено вперше 
 4. Довідкові нормативно-технічні документи

Позначення НТД,

на який дано посилання

Номер пункту, підпункту

Позначення НТД,

на який дано посилання

Номер пункту, підпункту

ГОСТ 162-90

3.1

ГОСТ 15612-85

3.9

ГОСТ 166-89

3.1

ГОСТ 15613.1-84

3.8

ГОСТ 2140-81

1.2.6, 3.2

ГОСТ 15876-90

3.1

ГОСТ 3282-74

1.5.3

ГОСТ 16588-91

3.5

ГОСТ 3560-73

1.5.3

ГОСТ 17308-88

1.5.3

ГОСТ 3749-77

3.6

ГОСТ 18321-73

2.5

ГОСТ 7016-82

1.3.16

ГОСТ 19414-90

1.3.4

ГОСТ 8026-92

3.7

ГОСТ 23616-79

2.4

ГОСТ 11358-89

3.1

СНиП III-В.14-72

5.5

ГОСТ 13494-80

3.3

Цей стандарт поширюється на дерев`яні одношарові щити (далі - щити), призначені для влаштування підлог у житлових і громадських будівлях.

1. Технічні вимоги

1.1. Щити повинні виготовлятися відповідно до вимог даного стандарту за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

1.2. Основні параметри і розміри

1.2.1. Залежно від конструкції щити поділяють на типи:

 • ОЩ1 - складається з фрезерованих рейок, з`єднаних по крайках в паз і гребінь без клею. По торцях рейки щита скріплені шпонками на клею (рис. 1);
 • ОЩ2 - складається з фрезерованих рейок, з`єднаних по крайках в паз і гребінь без клею. Посередині довжини щита рейки скріплені П-образними металевими скобами, забитими з нелицьової боку щита. По торцях рейки скріплені П-образними металевими скобами, забитими під гребінь і в паз в місцях їх з`єднання (рис. 2);
 • ОЩ3 - складається з фрезерованих рейок, з`єднаних по крайках в паз і гребінь або на гладку фугу на клею (рис. 3).

У щитах типу ОЩ3 допускається поздовжнє і поперечне розташування рейок по довжині щита.

1.2.2. У крайках щитів повинні бути пази і гребені для з`єднання щитів між собою.

1.2.3. Номінальні розміри щитів і граничні відхилення від них повинні відповідати зазначеним на рис. 1-3 і в табл. 1.

Таблиця 1

Найменування

Розмір, мм, щитів типів

показника

ОЩ1, ОЩ2

ОЩ3

Номінальна.

Перед. викл.

Номінальна.

Перед. викл.

товщина S

27- 22- 17

± 0,2

27- 17

± 0,2

Ширина В

600- 400- 300

± 0,3

300-600 з градацією через 100

± 0,3
довжина L

600- 400- 300

± 0,3

300-1200 з градацією через 100

± 0,3

Примітки: 1. За погодженням виробника зі споживачем допускається виготовлення щитів з розмірами за робочими кресленнями, затвердженими в встановленим порядку. 2. Щит товщиною 22 мм слід виготовляти шириною не більше 400 мм. 

1.2.4. Номінальні розміри і граничні відхилення елементів з`єднання в щиті повинні відповідати зазначеним на рис. 1-3 і в табл. 2.

1.2.5. Рейки в щитах типів ОЩ2 товщиною 27 мм скріплюють металевими скобами, виготовленими до діючої НТД, довжиною не менше 17 мм, діаметром 1,8 мм: в щитах товщиною 17 мм - уздовж поперечної осі щита скобами довжиною не менше 10 мм, діаметром 1,0 мм-по торцях - скобами довжиною не менше 17 мм, діаметром 1,8 мм.

1.2.6. Залежно від якості деревини і обробки щити поділяють на марки А і Б (див. Табл. 3).

1.2.7. Ширина рейок в щиті не повинна бути менше 25 і більше 70 мм.

1.2.8. Умовне позначення щитів повинно складатися з типу, марки, розмірів по довжині, ширині, товщині і позначення цього стандарту.

Приклади умовних позначень

Одношаровий щит типу ОЩ3 марки Б розміром 1200х600х27 мм:

ОЩ3-Б-1200х600х27 ГОСТ 28015-89

Квадратний одношаровий щит типу ОЩ2 марки А розміром 400х400х27 мм:

ОЩ2-А-400х27 ГОСТ 28015-89

 Таблиця 2 

Див. В документі

1.3. Характеристики

1.3.1. Щити виготовляють з деревини берези, осики і ін. М`яких листяних порід, по основним механічним і експлуатаційним властивостями не поступаються деревині осики, і з відходів деревини хвойних порід. Щити товщиною 22 мм виготовляють з деревини берези.

1.3.2. Рейки з деревини сосни і модрини виготовляють з радіальним розрізом деревини. Кут нахилу річних шарів на торці до лицьовій стороні рейки повинен бути не менше 45 град.

1.3.3. Наявність в щиті рейок з деревини різних порід не допускається.

1.3.4. У щитах марки Б допускається застосування рейок, з`єднаних на горизонтальний зубчастий шип по ГОСТ 19414.

У щитах типу ОЩ3 марки Б, призначених для настилу по суцільній підставі, допускається з`єднання рейок по довжині встик. Крайні рейки щитів, а також кожна третя рейка повинні бути цільними.

1.3.5. Зазори між рейками в щитах типів ОЩ1 і ОЩ2 не повинні бути більше 0,3 мм для щитів марки А і 0,5 мм для щитів марки Б.

1.3.6. Вологість деревини щитів повинна бути (8 ± 3)%.

1.3.7. Відхилення від перпендикулярності суміжних крайок щитів не повинна перевищувати 0,15 мм на довжині 100 мм.

Відхилення від площинності (покоробленность) по лицьовій стороні щита не повинно перевищувати 2 мм на 1000 мм в будь-якому напрямку.

1.3.8. Норми обмеження вад деревини і обробки в рейках щитів повинні відповідати зазначеним в табл. 3.

Таблиця 3

Найменування пороку деревини і дефекту

Норма обмеження по маркам

обробки по ГОСТ 2140

А

Б

1. Суки:

Не допускаються розміром більше:

- здорові світлі і

1/2

2/3

темні зрощені

ширини рейки на лицьовій і зворотній сторонах

- здорові з тріщинами, частково зрощені і незрощені, що випадають, загнили, гнилі і тютюнові

На лицьовій стороні не допускаються розміром більше 8 мм. На зворотному боці не допускаються розміром більше 1/2 ширини рейки, але не більше 25 мм

На лицьовій і зворотній сторонах не допускаються розміром більше 1/2 ширини рейки, але не більше 25 мм

2. Тріщини

На лицьовій стороні не допускаються. На зворотному боці не допускаються шириною більше 0,3 мм і довжиною понад 1/5 довжини рейки

На лицьовій і зворотній сторонах не допускаються шириною більше 0,3 мм і довжиною понад 1/5 довжини рейки

3. Прорість

Відео: Шифрування за алгоритмом ГОСТ

На лицьовій стороні не допускається. На зворотному боці не допускається шириною більше 1/5 ширини рейки, довжиною - більше 1/3 довжини рейки

4. Кишенька, засмолок- серцевина, подвійна серцевина

Відео: Комп`ютерна програма розрахунку припусків на обробку штамповок по ГОСТ 7505-89

На лицьовій стороні не допускаються. На зворотному боці не враховуються.

5. Плямистість, хімічні забарвлення, грибні ядрові плями, заболонні грибні забарвлення, синява, побуріння, опік

На лицьовій стороні не допускаються. На зворотному боці не враховуються

Не враховуються

6. Червоточина

На лицьовій стороні не допускається діаметром і довжиною понад 8 мм. На зворотному боці не враховуються

7. обзол

На лицьовій стороні не допускається. На зворотному боці не допускається більше 1/3 товщини і ширини рейки повинен бути очищений від кори і лубу

8. отщепа, скол, виривання, задирака,

На лицьовій стороні не допускаються глибиною більше:

вищербини, накол

0,5 мм

1 мм

Відео: 012. Криптографія, шифрування (частина 1) - Володимир Іванов

довжиною і шириною більше:

1/10

1/2

ширини рейки

На зворотному боці не допускаються глибиною більше 1/4 товщини, довжиною більше 1/5 довжини

9. Непрофрезеровка

На лицьовій стороні не допускається. На зворотному боці не допускається більш:

30% площі

50% площіНа гребенях рейок не допускається розміром більше 1/3 висоти гребня- по довжині не обмежується

Примітки: 1. Вади деревини та дефекти обробки, не зазначені в табл. 3, не допускаються. Свілеватость, завиток, вічка, несправжнє ядро, нахил волокон не враховують. 2. На лицьовому боці рейок для щитів марки А не повинно бути більше двох враховуються пороків, марки Б - більше чотирьох.

1.3.9. На лицьовій стороні щитів марки Б сучки частково зрощені, незрощені, що випадають, загнили, гнилі і тютюнові підлягають вирізці і закладенні пробками або планками на клею.

Загальна кількість заделок на лицьовій стороні для щитів марки Б не допускається більше трьох в рейці.

Розміри заделок не повинні перевищувати розмірів відповідних вад деревини і дефектів обробки, встановлених нормами обмеження для деталей рейок.

1.3.10. Відщепи, відколи, виривання, задираки, вищербини, наколи, тріщини в здорових сучках, червоточини і сучки розміром менше 8 мм на лицьовій стороні щитів повинні бути зашпатлевать водостійкими шпаклівками під колір деревини.

1.3.11. У шпонках не допускаються гнилі, незрощені, що випадають, загнили, гнилі і тютюнові сучки.

1.3.12. Клейові з`єднання повинні бути виконані із застосуванням клеїв не нижче середньої водостійкості.

1.3.13. Межа міцності клейового з`єднання в щитах типу ОЩ3 повинен бути не нижче 6,0 МПа (60 кгс / см2).

1.3.14. Клейові матеріали повинні бути дозволені Міністерством охорони здоров`я України для застосування в житлових та громадських будівлях.

1.3.15. Щити виготовляють необробленими.

1.3.16. Параметри шорсткості поверхонь щитів Rmax по ГОСТ 7016 не повинні бути більш, мкм:

 • 200 - на лицьовій стороні щитів
 • 320 - на зворотному боці щитів і крайках

1.3.17. У щитах під прозоре покриття рейки з помилковим ядром, плямистістю, хімічними фарбами, грибними ядровими плямами, заболонь грибними забарвленнями, синявою, побурінням повинні бути підібрані за кольором.

1.3.18. По крайках щитів відколи, відщепи, виривання без виходу на лицьову поверхню не повинні перевищувати норми допуску обзола, встановленого для рейок.

1.3.19. За погодженням виробника зі споживачем на лицьову поверхню щитів допускається наносити декоративний малюнок.

1.4. маркування

1.4.1. До кожної пачці щитів повинна бути прикріплена етикетка, бирка або на верхній щит нанесена незмивною фарбою чітке маркування у вигляді штампа, в якій повинно бути зазначено:

 • найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • номер приймальника ВТК;
 • умовне позначення щита;
 • порода деревини;
 • кількість щитів в штуках і квадратних метрах.

1.5. упаковка

1.5.1. Щити повинні бути упаковані в пачки попарно лицьовим боком один до одного. Маса пачки не повинна перевищувати 40 кг.

1.5.2. Кожна пачка повинна містити щити одного типу, марки, породи деревини, розміру. Пачки можуть бути пов`язані в транспортні пакети.

1.5.3. Пачки повинні бути обв`язані сталевою стрічкою згідно з ГОСТ 3560, дротом згідно з ГОСТ 3282, шпагатом по ГОСТ 17308 або іншими увязочная матеріалами, що забезпечують міцність упаковки.

2. Приймання

2.1. Щити приймають партіями. Партією вважають кількість щитів одного типу, однієї марки і породи деревини, оформлене одним документом про якість.

2.2. У документі про якість вказують:

 • найменування підприємства-виробника та його адресу;
 • тип і марку щитів;
 • породу деревини;
 • кількість щитів в штуках і квадратних метрах;
 • дату виготовлення (номер партії);
 • позначення цього стандарту.

2.3. Обсяг партії встановлюють за погодженням виробника зі споживачем, але не більше добового вироблення.

2.4. Для перевірки щитів на відповідність вимогам пп. 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2-1.3.11, 1.3.16-1.3.18 застосовують вибірковий одноступінчатий контроль за альтернативною ознакою по ГОСТ 23616. Плани контролю при приймальному рівні дефектності 4% наведені в табл. 4.

Таблиця 4

шт.

обсяг партії

обсяг вибірки

Приймальне число

Бракувальне число

до 280

13

1

2

Св. 280 до 500 включ.

20

2

3

Відео: ГОСТ 2015 для Keepass

Св. 500 до 1200 включ.

32

3

4

Св. 1200 до 3200 включно.

50

5

6

2.5. Приймальний контроль щитів здійснюють в наступному порядку:

 • відбирають від партії число щитів, що відповідає об`єму вибірки для даного обсягу партії. Щити в вибірку слід відбирати методом випадкового відбору по ГОСТ 18321;
 • перевіряють кожен щит у вибірці на відповідність вимогам цього стандарту і визначають число щитів з дефектами;
 • порівнюють число щитів з дефектами з приймальним і бракувальною числами, встановленими для даного обсягу вибірки;
 • партію приймають, якщо число щитів з дефектами у вибірці менше або дорівнює приймальному числу;
 • партію не приймають, якщо число щитів з дефектом в вибірці дорівнює або більше числа бракування.

2.6. За кількістю щитів з дефектами у вибірці визначають їх відсоток у всій партії- це число щитів в приймання не включають.

2.7. Для перевірки щитів на відповідність вимогам п. 1.3.13 з обсягу вибірки по п. 2.4 довільно відбирають не менше трьох щитів, з яких вирізають по три зразка для випробувань.

При незадовільних результатах випробувань одного з відібраних щитів партія прийманню не підлягає. За результат випробувань по кожному щиту приймають середнє арифметичне значення результатів випробувань трьох зразків, вирізаних з цього щита, причому результат випробувань кожного зразка не повинен бути менше 90% -ного межі, встановленої в п. 1.3.13.

2.8. Щити враховують в квадратних метрах з точністю до 0,01 м2 і штуках. Площа щита визначають по лицьовій стороні без урахування ширини гребеня. Граничні відхилення в розрахунок не приймають.

3. Методи контролю

3.1. Відібрані щити перевіряють поштучно. Довжину, ширину щитів перевіряють по лицьовій стороні граничними калібрами по ГОСТ 15876, товщину щитів, розміри паза і гребеня вимірюють штангенциркулем згідно з ГОСТ 166, штангенглибиномір по ГОСТ 162 і індикаторним товщиноміром по ГОСТ 11358.

Товщину щита вимірюють посередині і на відстані 10-15 мм від кромок щита, по фрезерованим площинах рейок, з точністю 0,1 мм.

3.2. Породу і пороки деревини оцінюють візуально. Пороки деревини та дефекти обробки оцінюють і вимірюють по ГОСТ 2140, розміри сучків визначають за відстанню між дотичними до контуру сучка, проведеними паралельно поздовжньої осі деталі.

3.3. Кут нахилу річних шарів на торці рейки (хвойних порід) визначають в градусах транспортиром по ГОСТ 13494 між дотичній до річних шарів і пластью рейки.

3.4. Зазори між рейками в зібраних щитах типів ОЩ1 і ОЩ2 вимірюють щупами по НТД.

3.5. Вологість деревини визначають за ГОСТ 16588.

3.6. Відхилення від перпендикулярності суміжних крайок щита визначають вимірюванням максимального зазору між кромкою щита і прикладеним до неї косинцем по ГОСТ 3749. Вимірювання виробляють щупом на довжині 100 мм.

3.7. Відхилення від площинності щитів визначають по лицьовій стороні виміром максимального зазору між поверхнею щита і ребром прикладеної до неї перевірочної лінійки за ГОСТ 8026. Зазор вимірюють щупом.

3.8. Межа міцності клейового з`єднання в щитах типу ОЩ3 на сколювання перевіряють по ГОСТ 15613.1.

3.9. Шорсткість поверхні щитів визначають по ГОСТ 15612 або методом порівняння з еталоном, затвердженим в установленому порядку.

4. Транспортування і зберігання

4.1. Транспортування

4.1.1. Щити перевозять усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даних видах транспорту.

Допускається транспортування щитів в закритих контейнерах без упаковки за погодженням виробника зі споживачем.

4.1.2. При транспортуванні щитів повинні бути дотримані умови, що виключають можливість механічних пошкоджень, зволоження і забруднення. Навантаження щитів навалом і вивантаження скиданням не допускаються.

4.2. Щити слід зберігати укладеними в стопи в приміщеннях при відносній вологості повітря не більше 60% в умовах, що не допускають зволоження, ураження грибами і комахами.

5. Вказівки щодо застосування

5.1. У громадських будівлях допускається застосовувати щити тільки з деревини сосни, модрини та берези.

5.2. Підлоги з щитів марок А і Б без заделок можуть бути покриті паркетним лаком, марки Б з закладенням - фарбою.

5.3. Щити товщиною 27 і 22 мм укладають по лагам, товщиною 17 мм - по суцільній підставі.

5.4. При укладанні щитів по лагам рейки щита повинні розташовуватися перпендикулярно до лагам.

5.5. При влаштуванні підлог з щитів слід дотримуватись вимог СНиП III-В.14.

6. Гарантії виробника

6.1. Виробник гарантує відповідність щитів вимогам цього стандарту при дотриманні умов транспортування і зберігання.

6.2. Гарантійний термін зберігання щитів - 12 міс. з моменту виготовлення.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!