Гост 30427-96

ГОСТ 30427 - 96

ГОСТ 30427 - 96 ГОСТ 30427 - 96. Фанера загального призначення. Загальні правила класифікації за зовнішнім виглядом.

1. Розроблено Міждержавним технічним комітетом МТК 67 «Фанера і фанерні вироби», Центральним науково-дослідним інститутом фанери (ЦНІІФ)

Внесений Держстандартом Росії

2. Прийнято Міждержавною Радою із стандартизації, метрології і сертифікації

(Протокол № 10 від 4 жовтня 1996 г.)

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування національного органу по стандартизації

Азербайджанська республіка

республіка Арменія

Республіка Білорусь

Республіка Казахстан

Киргизька Республіка

Республіка Молдова

Російська Федерація

Республіка Таджикистан

Туркменістан

Азгосстандарт

Армгосстандарт

Держстандарт Білорусі

Держстандарт Казахстан

Кіргізстандарт

Відео: Розміри фанери

Молдовастандарт

Держстандарт Росії

Таджікгосстандарт

Головна держінспекція Туркменістану

 • Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ІСО 2426-74 «Фанера загального призначення з лущеного шпону. Загальні правила класифікації за зовнішнім виглядом »в частині враховуються пороків деревини і дефектів обробки.
 • Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації, метрології та сертифікації від 13 травня, 1997 № 164 міждержавний стандарт ГОСТ 30427 введений в дію безпосередньо в якості державного стандарту РФ з 1 січня 1998 р 

1. Область застосування

Цей стандарт поширюється на фанеру загального призначення з лущеного шпону і встановлює загальні вимоги до якості її поверхні.

Стандарт не поширюється на фанеру фанеровану і спеціального призначення.

2. Нормативні посилання

У цьому стандарте- використані посилання на такі нормативні документи.

ГОСТ 427-75 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови.

ГОСТ 577-68 Індикатори годинного типу з ціною поділки 0.01 мм. Технічні умови.

ГОСТ 2140-81 Видимі пороки деревини. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання.

ГОСТ 3749-77 Косинці перевірочні. Технічні умови.

ГОСТ 15612-85 Вироби з деревини і деревних матеріалів. Методи визначення параметрів шорсткості поверхні.

ГОСТ 15812-87 Деревина клеєна шарувата. Терміни та визначення.

3. Класифікація поверхні за зовнішнім виглядом

3.1 Фанеру в залежності від зовнішнього від зовнішнього вигляду зовнішніх шарів шпону поділяють на п`ять сортів Е (еліта), I, II, III, IV, - для листяних порід, Еx (еліта), Ix, IIx, IIIx, IVx - для хвойний порід .

Рекомендоване напрямки використання сортів шпону зовнішніх поверхонь фанери загального призначення зазначено в положення А.

3.2 При класифікації за зовнішнім виглядом враховують пороки деревини і дефекти обробки, зазначені відповідно в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Найменування пороку деревини

визначення

Зміни по пункту цього стандарту

шпильковий сучок

Здоровий зрощений сучок діаметра, мм, не більше 3

4.2

зрощений сучок

Сучок, річні шари якого зрослися з навколишньою деревиною протягом не менш 3/4 периметра розрізу сучка (ГОСТ 2140)

4.2

Частково зрощений сучок

Сучок, річні шари якого зрослися з навколишньою деревиною протягом від `/ 4 до 3/4 периметра сучка (ГОСТ 2140)

4.2

здоровий сучок

Сучок, що має деревину без гнилі (ГОСТ 2140)
4.2

світлий сучок

Здоровий сучок, деревина якого світла і близька за кольором до навколишнього деревині (ГОСТ 2140)

4.2

темний сучок

Здоровий сучок, деревина якого значно темніше навколишньої деревини, рясно просочена смолою, дубильними і ядровими речовинами, часто з нерівномірним забарвленням (ГОСТ 2140)

4.2

незрощений сучок

Сучок, річні шари якого не мають зрощення з навколишньою деревиною або зрослися з нею протягом менш `/ 4 периметра розрізу сучка (ГОСТ 2140)

4.2

випадає сучок

Сучок, який не має зрощення з навколишньою деревиною та тримається в ній нещільно.

До випадає сучкам відносять і отвору від випадають сучків (ГОСТ 2140)

4.2

зімкнута тріщина

Тріщина шириною не більше 0,2 мм (ГОСТ 2140)

4.4

розійшлася тріщина

Тріщина шириною не більше 0,2 мм (ГОСТ 2140)

4.4

Відхилення в будові деревини:

нахил волокон

Відхилення напрямку волокон в тангентальной і радіальної площинах листа (ГОСТ 2140)

4.7

свилеватость

Звивисте або безладне розташування волокон деревини (ГОСТ 2140)

4.7

завиток

Місцеве викривлення річних шарів, обумовлене впливом сучків або проростанням (ГОСТ 2140)

4.7

темні очі

Очки, деревина яких значно темніше навколишнього щей деревини (ГОСТ 2140)

4.7

групові очі

Очки, зосереджені в кількості трьох і більше і віддалені один від одного на відстані не більше 10 мм (ГОСТ 2140)

4.7

кишеньку *

Порожнина всередині деревини або між річних шарів, заповнений смолою або камедями (ГОСТ 2140)

4.6

засмолок *

Ділянка деревини хвойних порід, рясно просочений смолою (ГОСТ 2140)

4.5

світла прорість

Прорість, деревина, яка близька за кольором навколишнього деревині і не містить включень кори (ГОСТ 2140)

;

темна прорість

Прорість, деревина якої значно темніше навколишньої деревини або містить включення кори (ГОСТ 2140)

4.6

Здорове зміна забарвлення

Помилкове ядро **

Темне нерівномірно забарвлене ядро, межа якого зазвичай не збігається з річними шарами, відокремлене від заболоні, темне (рідше світле) облямівкою і не відрізняється за твердістю від навколишнього деревини.

4.5

плямистість **Забарвлення заболоні листяних порід у вигляді плям або смуг без зниження твердості деревини, що виникає в зростаючих і близька за кольором до фарбування ядра (ГОСТ2140)

4.5

Внутрішня заболонь

Річні шари, розташовані в зоні ядра, забарвлення і властивості яких близькі до фарбування і властивостей заболоні

4.5

Синьова

Сіра забарвлення заболоні з синюватими або зеленуватими відтінками. (ГОСТ 2140)

4.5

Кольорові заболонні плями

Помаранчева, жовта, рожева (до світло - фіолетового) і коричневе забарвлення заболоні. (ГОСТ 2140)

4.5

Продубіна

Поверхнева (глибиною до 5 мм) червонувато - коричнева або синювато - буре забарвлення, що виникла в деревини, в результаті окислення дубильних речовин.

4.5

Світла хімічне фарбування

Хімічне забарвлення, окрашивающая деревину в бліді тони, що не маскують її текстуру (ГОСТ 2140)

4.5

Нездорове зміна забарвлення:

Грибні ядрові плями (смуги)

Ненормально забарвлені ділянки ядра без зниження твердості деревини, що виникають в зростаючому дереві під впливом деревоокрашівающіх і (або) дереворуйнівних грибів (ГОСТ 2140)

4.5

побуріння

Ненормально забарвлені ділянки заболоні бурого кольору різних відтінків, різної інтенсивності і рівномірності, що виникають в зрубаної деревини в результаті розвитку біохімічних процесів. (ГОСТ 2140)

4.5

Темні заболонні грибні забарвлення

Ненормально забарвлені ділянки заболоні без зниження твердості, що забарвлюють деревину в темні тони, що маскують її текстуру (ГОСТ 2140)

4.5

гниль

Ненормальні за кольором ділянки деревини без зниження або зі зниженням твердості, що виникають під впливом дереворазрушающих грибів (ГОСТ 2140)

;

червоточина

Отвір або канали, залишені в деревини, комахами або їх личинками (ГОСТ 2140)

4.3

Таблиця 2

Див. В документі

3.3. Сорт фанери встановлюю по оцінці зовнішніх шарів. Зовнішній шар, що володіє кращою якістю, вважається лицьовим, гірший за якістю - оборотний. При позначенні сорту фанери вказують спочатку сорт лицьового шару, а потім оборотного.

Можливі комбінації наведені нижче:

Для листяних порід

Для хвойних порід

E / E I / I II / II III / III IV / IV

E / I I / II II / III III / IV

E / II I / III II / IV

E / III I / IV

Ex / Ex Ix / Ix IIx / IIx IIIx / IIIx IVx / IVx

Ex / Ix Ix / IIx IIx / IIIx IIIx / IVx

Ex / IIx Ix / IIIx IIx / IVx

Ex / IIx Ix / IVx

3.4 Зовнішні поверхні лицьового та зворотного боку фанери повинні бути утворені кращою за якістю стороною лущеного шпону.

3.5 Допустимі норми вад деревини і дефектів обробки зовнішніх шарів встановлюють в стандартах на конкретні види.

3.6 У внутрішніх шарах фанери допускаються вади деревини і дефекти обробки, якщо вони не впливають на експлуатаційні властивості фанери.

3.7 Починка фанери здійснюється вставками з деревини або замазками.

4. Вимірювання вад деревини і дефектів обробки

 • Пороки деревини та дефекти обробки, мають обмеження по числу і розмір, оцінюються з розрахунку на 1 м2 поверхні або на всю площу аркуша, за винятком тріщин, зазору в з`єднаннях і нахлестки.
 • За діаметр сучка (отвори) приймають середнє арифметичне значення мінімального і максимального діаметрів. При використанні фанери в конструкційних цілях за діаметр сучка (отвори) приймають діаметр, який вимірюється перпендикулярно напрямку волокон. Допустима кількість сучків (отворів) визначають в штуках на 1м2 поверхні листа фанери.
 • Накол і червоточину вимірюють по найбільшому діаметру і враховують в штуках на 1 м2 площі листа фанери.
 • Зімкнуту і розійшлися тріщини, зазор в з`єднанні, напустку шпону вимірюють по максимальній довжині і ширині і враховують в штуках на 1 м ширини листа фанери.
 • Помилкове ядро, плямистість, синяву, внутрішню заболонь, кольорові заболонні плями, світлу хімічну забарвлення, продубіну, жовтизну, грибні ядрові плями (смуги), побуріння, темні заболонні грибні забарвлення, засмолок, вирив, вимірюють по довжині і ширині, яку вони займають зони або висловлюють у відсотках площі листа фанери.
 • Темну прорість, кишеньку вимірюють по довжині і ширині.
 • Нахил волокон, свилеватость, темні, групові очі, завиток, ворсистість, хвилястість, брижі шпони, гребінець, прошліфовки, наявність клейової стрічки, металеві включення, подряпини і розшарування не вимірюється, а відзначають їх наявність, як сортообразующіх ознак.

4.8 Дефекти крайок листа при шліфуванні і обрізку, недостачу шпону вимірюють по найбільшій відстані від краю дефекту до кромки листа фанери в міліметрах.

4.9 Вм`ятину, відбиток вимірюють по глибині і висоті.

4.10. Шорсткість поверхні визначають по ГОСТ 15612.

 • Просочування клею визначають як суму площ окремих плям на поверхні фанери до всієї поверхні листа в процентах.
 • Пожолобленість листа фанери визначають шляхом накладання лінійки по діагоналі листа, покладеного на рівну горизонтальну поверхню, і вимірювання максимальної стріли прогину індикатором типу ИЧ-10 по ГОСТ 577, закріпленим на движку
 • Косину листа фанери вимірюють косинцем по ГОСТ 3749. Косину визначають вимірюванням найбільшого відхилення крайок листа від поверхні кутника металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427 з похибкою 1 мм.

Додаток А (довідковий)

Див. В документі
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!