Об`єкт управління

Бригада на будівництві є основним об`єктом управління. Для кожної бригади уточнюється склад виконуваних робіт, даються планові показники, розробляються комплексні норми трудових витрат, визначається порядок оплати праці.

Кожній бригаді встановлюється робоча зона, що охоплює технологічний процес, закріплюються виробнича площа, обладнання, пристосування, даються технічна документація і необхідні матеріали та інструменти.

Бригада самостійно здійснює виробничий процес в комплексі, несе відповідальність за результати своєї роботи і в першу чергу за виконання в строк встановлених завдань, прийнятих соціалістичних зобов`язань, зустрічних планів, раціональне використання матеріалів, виробів, правильну експлуатацію обладнання, інструменту, пристосувань, економну витрату електроенергії і ін.

Поряд з цим бригада і всі її члени забезпечують високу якість виконання робіт. Всі члени бригади зобов`язані суворо дотримуватися трудової та виробничої дисципліни, трудове законодавство.

Кожну виробничу бригаду очолює бригадир, який повинен бути кваліфікованим робітникам, які мають організаторськими здібностями і користується авторитетом у членів бригади.

Якщо до складу укрупненої бригади включається майстер або інші інженерно-технічні працівники, то керівництво бригадою покладається на майстра або на одного з інженерно-технічних працівників. Бригадир призначається наказом керівника будівництва.

У наскрізних або комплексних укрупнених бригадах залежно від умов праці створюються ланки, очолювані ланковими. У наскрізний бригаді ланки створюються з працюючих в одній зміні. Ланковий, який очолює ланка, підпорядковується бригадиру, а в його відсутність - майстру або начальнику ділянки.

«Плотнічние та скляні роботи»,
Л.Н.Крейндлін
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!