Сніп 2.03.13-88

СНиП 2.03.13-88. підлоги

СНиП 2.03.13-88СНиП 2.03.13-88

РОЗРОБЛЕНІ ЦНДІ промислових будівель Держбуду СРСР (канд. Техн. Наук І. П. Кім - керівник теми, Е. В. Григор`єв) за участю ЦНДІЕП житла Держкомархітектури (Д. К. Баулін - керівник теми, канд. Техн. Наук М. А. Хромов).

ВНЕСЕНІ ЦНДІ промислових будівель Держбуду СРСР.

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Управлінням стандартизації і технічних норм в будівництві Держбуду СРСР (В. М. Скубко).

З введенням в дію СНиП 2.03.13-88 "Підлоги" з 1 січня 1989 р втрачає силу глава СНиП II-В.8-71 "Підлоги. Норми проектування".

 При користуванні нормативним документом слід враховувати затверджені зміни будівельних норм і правил та державних стандартів, що публікуються в журналі «Бюллетеньстроітельной техніки», «Сборнікеізмененійк будівельним нормам і правилам» Держбуду СССРіінформаціонном покажчику «Державні стандарти СРСР» Держстандарту СРСР. 

державний будівельний

Будівельні норми і правила

СНиП 2.03.13-88

комітет СРСР (Держбуд СРСР)

підлоги

натомість

СНиП II-В.8-71

Ці норми поширюються на проектування підлог виробничих, житлових, громадських, адміністративних та побутових будівель.

Підлоги з нормованим показником теплозасвоєння поверхні підлоги слід проектувати з урахуванням вимог СНиП II-3-79.

Проектування підлог тваринницьких, птахівницьких та звірівницьких будівель і приміщень слід проводити з урахуванням вимог СНиП 2.10.03-84.

Будівельні полімерні матеріали та вироби для підлог слід застосовувати відповідно до Переліку полімерних матеріалів і конструкцій, дозволених до застосування в будівництві, затвердженим Міністерством охорони здоров`я СРСР за погодженням з Держбудом СРСР.

При проектуванні підлог необхідно дотримуватися додаткових вимог, встановлені нормами проектування конкретних будівель і споруд, протипожежними та санітарними нормами, а також норм технологічного проектування.

Дані норми не поширюються на проектування знімних полов- підлог, розташованих на вічній грунтах, і обігріваються.

Прийняті найменування елементів статі наведені в додатку 3.

1. Загальні положення

1.1. Вибір конструктивного рішення підлоги слід здійснювати виходячи з техніко-економічної доцільності прийнятого рішення в конкретних умовах будівництва з урахуванням забезпечення:

 • надійності і довговічності прийнятої конструкції;
 • економного витрачання цементу, металу, дерева та інших будівельних матеріалів;
 • якнайповнішого використання фізико-механічних властивостей застосованих матеріалів;
 • мінімуму трудовитрат на влаштування та експлуатацію;
 • максимальної механізації процесу пристрої;
 • широкого використання місцевих будівельних матеріалів і відходів промислового виробництва;
 • відсутність впливу шкідливих факторів застосованих в конструкції підлог матеріалів;
 • оптимальних гігієнічних умов для людей;
 • пожежовибухобезпеки.

1.2. Проектування підлог слід здійснювати в залежності від заданих впливів на підлоги і спеціальних вимог до них, з урахуванням кліматичних умов будівництва.

1.3. Інтенсивність механічних впливів на підлоги слід приймати по табл. 1.

1.4. Інтенсивність впливу рідин на підлогу слід вважати:

малої - незначний вплив рідин на пів поверхню підлоги суха або злегка влажная- покриття підлоги рідина не пропітивается- прибирання приміщень з розливанням води з шлангів не виробляють;

середньої - періодичне зволоження статі, що викликає просочування покриття жідкостямі- поверхню підлоги зазвичай волога або мокрая- рідини по поверхні підлоги стікають періодично;

великий - постійне або часто повторюване набрякання рідин по поверхні підлоги.

Зона впливу рідин внаслідок їх перенесення на підошвах взуття і шинах транспорту поширюється на всі боки (включаючи суміжні приміщення) від місця змочування статі: водою і водними розчинами на 20 м, мінеральними маслами і емульсіями - на 100 м.

Миття підлоги (без розливання води) і випадкові рідкісні потрапляння на нього бризок, крапель і т.п. не зважають впливом на підлогу рідин.

1.5. У приміщеннях з середньою і великою інтенсивністю впливу на підлогу рідин слід передбачати ухили підлог. Величину уклонів підлоги слід приймати:

 • 0,5-1% - при безшовних покриттях і покриттях з плит {крім бетонних покриттів всіх видів) -
 • 1-2% - при покриттях з бруківки, цегли і бетоноввсех видів.

Ухили лотків і каналів в залежності від застосовуваних матеріалів повинні бути відповідно не менше зазначених. Напрямок ухилів має бути таким, щоб стічні води стікали в лотки, канали і трапи, не перетинаючи проїздів і проходів.

1.6. У клон підлог на перекриттях слід створювати застосуванням стяжки змінної товщини, а підлог на грунті - відповідної плануванням ґрунтової основи.

1.7. У приміщеннях для зберігання і переробки харчових продуктів необхідно застосовувати підлоги без пустот (повітряного простору під покриттям). 

внесено

ЦНІІпромзданій

Держбуду СРСР

затверджено

постановою

державного

будівельного комітету СРСР

від 16 травня 1988 р № 82

термін

введення

в дію

1 січня 1989 р


Таблиця 1

механічне

Інтенсивність механічних впливів

вплив

вельми значна

значна

помірна

слабка

Рух пішоходів на 1 м ширини проходу, число людей на добу

500 і більше

менше 500

Рух транспорту на гусеничному ходу на одну смугу руху, од / добу

10 і більше

менше 10

Не допускається

Не допускається

Рух транспорту на гумовому ходу на одну смугу руху, од / добу

більше 200

100-200

менш 100

Тільки рух ручних візків

Рух візків на металевих шинах, перекочування круглих, металевих предметів на одну смугу руху, од / добу

більше 50

30-50

менше 30

Не допускається

Удари при падінні з висоти 1 м твердих предметів масою, кг, не більше

20

10

5

2

Волочіння твердих предметів з гострими кутами і ребрами

допускається

допускається

Не допускається

Не допускається

Робота гострим інструментом на підлозі (лопатами та ін.)

"
"

"

"

1.8. Матеріали для хімічно стійких покриттів підлог в приміщеннях з агресивними середовищами слід приймати згідно з вимогами СНиП 2.03.11-85.

1.9. У місцях примикання підлог до стін, перегородок, колон, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, що виступають над підлогою, слід встановлювати плінтуси.

1.10. Для облицювання лотків, каналів і трапів в хімічно стійких підлогах необхідно застосовувати матеріали, призначені для покриттів цих статей.

2. Покриття підлог

2.1. Тип покриття підлоги виробничих приміщень слід призначати в залежності від виду та інтенсивності механічних, рідинних та теплових впливів з урахуванням спеціальних вимог до підлог згідно з обов`язковим додатком 1.

Тип покриття підлоги в житлових, громадських, адміністративних та побутових будівлях слід призначати в залежності від виду приміщення в відповідності з додатком 2.

2.2. Товщину і міцність матеріалу суцільних покриттів і плит покриття підлоги слід призначати по табл. 2.

2.3. Товщину підлог: земляних, шлакових, гравійних, щебеневих, глинобитних, бетонних, з жаростійкого бетону слід призначати за розрахунком залежно від навантажень на підлогу, застосовуваних матеріалів і властивостей грунту основи і приймати не менше, мм:

 • земляного - 60
 • шлакового, гравійного, щебеневого і глинобитних - 80
 • бетонного і з жаростійкого бетону - 120

2.4. Товщину і армування плит з жаротривкого бетону слід приймати з розрахунку конструкцій, що лежать на пружній основі, при дії найбільш несприятливих навантажень на підлогу.

2.5. Товщину дощок, паркетних дощок, паркетних щитів, надтвердих деревно-волокнистих плит і рейкових покриттів слід приймати згідно з чинними стандартами на вироби згідно з вказівками альбомів типових деталей підлог житлових і громадських будівель.

2.6. У спортивних залах товщину дощок покриття слід приймати за розрахунком з урахуванням динамічних навантажень на підлогу і необхідності забезпечення надійного кріплення до підлоги спортивного обладнання та снарядів.

2.7. Повітряний простір під покриттям підлоги з дощок, рейок, паркетних дощок і щитів не повинно повідомлятися з вентиляційними і димовими каналами, а в приміщеннях площею більше 25 м2 додатково має поділятися перегородками з дощок на замкнуті відсіки розміром (4-5) X (5-6) м.

2.8. Висоту і міцність каменю для бруківки слід призначати по табл. 3.

  Таблиця 2 

Див. В документі
Таблиця 3

Впливу на підлогу

характеристика

каменю

рух транспорту

на гусеничному ходу, удари при падінні з висоти 1 м твердих предметів

масою 30-50 кг

Удари при падінні

з висоти 1 м

твердих предметів

масою 10-30 кг

Висота, мм

  125-160_

100-120

  125-160_

100-120

Міцність при стисканні, МПа (кгс / см2)

100 (1000)

60 (600)

Примітка. Значення над рисою при укладанні каменю на піщаний підстильний шар під рискою при укладанні на бетонну, гравійний, шлаковий і інші підстилають шари.

2.9. При пред`явленні до полам підвищених вимог по пилеотделеніе слід передбачати опорядження поверхні покриття підлоги згідно рекомендованим додатком 4.

3. Прошарок

3.1. Вибір типу і призначення товщини прошарку слід проводити в залежності від діючих впливів на підлоги згідно з обов`язковим додатком 5.

3.2. Міцність на стиск матеріалу прошарку підлог повинна бути не менше, МПа (кгс / см2):

 • цементно-піщаного розчину при інтенсивності механічних впливів (див. табл. 1):
 • слабкою - 15 (150)
 • помірною, значною і вельми значною - 30 (300)
 • розчину на рідкому склі - 20 (200)

Клас дрібнозернистого бетону по міцності на стиск повинен бути не нижче В30.

4. Гідроізоляція

4.1. Гідроізоляцію від проникнення стічних вод і інших рідин слід передбачати тільки при середній і великий інтенсивності впливу їх на підлогу (див. П. 1.4):

 • води і нейтральних розчинів в підлогах на перекритті, на грунтах і набухаючих грунтах підстави, а також в підлогах на рухливих грунтах основи підлоги в неопалюваних приміщеннях;
 • органічних розчинників, мінеральних масел і емульсій з них - тільки в підлогах на перекритті;
 • кислот, лугів і їх розчинів, а також речовин тваринного походження - в підлогах на грунті і на перекритті.

4.2. Для захисту від проникнення води, нейтральних і хімічно агресивних рідин слід застосовувати ізол, гідроізол, бризол, поліізобутилен, полівінілхлоридної плівки, дубльований поліетилен.

4.3. При середній інтенсивності впливу на підлогу стічних вод і інших рідин обклеювальну гідроізоляцію з матеріалів на основі бітуму слід застосовувати в 2 шари, з полімерних матеріалів - в 1 шар.

При великій інтенсивності впливу рідини на підлогу, а також під стічними лотками, каналами, тралами і в радіусі 1 м від них число шарів гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму має бути збільшено на 2 шари, а з полімерних матеріалів - на 1 шар.

4.4. Застосування оклеечной гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму при середній і великий інтенсивності впливу на підлогу мінеральних масел, емульсій з них або органічних розчинників, а також гідроізоляції з матеріалів на основі дьогтю при середній і великий інтенсивності впливу на підлогу органічних розчинників не допускається.

4.5. По поверхні оклеечной гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму та дьогтю перед укладанням по ній покриттів, прошарків або стяжок, до складу яких входить цемент або рідке скло, необхідно передбачати нанесення відповідно бітумної або дегтевой мастики з посипанням піском крупністю 1,5-5 мм.

4.6. Гідроізоляція від проникнення стічних вод і інших рідин повинна бути безперервною в конструкції підлоги, стінках і днищах лотків і каналів, над фундаментами під обладнання, а також в місцях переходу статі до цих конструкцій. У місцях примикання підлоги до стін, колон, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, що виступають над підлогою, гідроізоляцію слід безперервно продовжувати на висоту не менше 300 мм від рівня покриття підлоги.

4.7. При розташуванні в зоні небезпечного капілярного підняття ґрунтових вод низу бетонного підстильного шару, що застосовується в приміщеннях, де відсутня вплив на підлогу стічних вод середньої і великої інтенсивності, під підстилаючих шаром слід передбачати гідроізоляцію.

При проектуванні гідроізоляції висоту, м, небезпечного капілярного підняття ґрунтових вод слід приймати від горизонту грунтових вод:

 • для піску великого - 0,3
 • середньої крупності і дрібного - 0,5
 • для піску пилуватого - 1,5
 • суглинку, пилуватих суглинку і супіски, глини - 2,0

4.8. При середній і великий інтенсивності впливу не пів розчинів сірчаної, соляної, азотної, оцтової, фосфорної, хлорнуватисту і хромової кислот під бетонним підстилаючих шаром слід передбачати гідроізоляцію.

4.9. При розташуванні бетонного підстильного шару нижче рівня вимощення будівлі в приміщеннях, де відсутня вплив на підлогу стічних вод середньої і великої інтенсивності, слід застосовувати гідроізоляцію.

5. Стяжка (основа під покриття статі)

5.1. Стяжки слід застосовувати у випадках, коли необхідно:

 • вирівнювання поверхні нижчого шару;
 • укриття трубопроводів;
 • розподіл навантажень по теплозвукоізоляційним верствам;
 • забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги;
 • створення ухилу в підлогах на перекриттях.

5.2. найменша товщина стяжки для ухилу в місцях примикання до стічних лотків, каналам і трапах повинна бути: при укладанні її по плитах перекриття 20, по тепло- або звукоізоляційному шарі 40 мм. Товщина стяжки для укриття трубопроводів повинна бути на 10-15 мм більше діаметра трубопроводів.

5.3. Стяжки слід призначати: для вирівнювання поверхні нижчого шару і укриття трубопроводів з бетону класу по міцності на стиск не нижче В12,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 15 МПа (150 кгс / см2);

 • для створення ухилу на перекритті - з бетону класу по міцності на стиск В7,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 10 МПа (100 кгс / см2);
 • під наливні полімерні покриття - з бетону класу по міцності на стиск не нижче В15 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 20 МПа (200 кгс / см2 ).

5.4. Легкий бетон стяжок, виконуваних для забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги, по міцності на стиск повинен відповідати класу В5.

6.5. Міцність легкого бетону на вигин для стяжок, що укладаються по шару з стисливих тепло. або звукоізоляційних матеріалів, повинна бути не менше 2,5 МПа (25 кгс / см2).

5.6. При зосереджених навантаженнях на підлогу більше 2 кН (200 кгс) по тепло- або звукоізоляційному шарі слід виконувати бетонний шар, товщину якого встановлюють розрахунком.

5.7. Міцність гіпсових стяжок (у висушеному до постоянноймасси стані) повинна бути, МПа (кгс / см2), не менше:

 • під наливні полімерні покриття - 20 (200)
 • інші - 10 (100)

5.8. Збірні стяжки з деревинно-стружкових, цементно-стружкових і гіпсоволокнистих плит, з прокатних гіпсобетонних панелей на основі гипсоцементно-пуццоланового в`яжучого, а також стяжки з поризованих цементних розчинів слід застосовувати відповідно до альбомів типових деталей і робочими кресленнями, затвердженими в установленому порядку.

5.9. Збірні стяжки з деревно-волокнистих плит допускається застосовувати в конструкціях підлог для забезпечення нормованого теплозасвоєння поверхні підлоги перших поверхів житлових приміщень.

5.10. Стяжки з асфальтобетону допускається застосовувати тільки під покриття зі штучного шпунтованого паркету.

6. Підстилаючі шари

6.1. Нежорсткі підстилають шари (гравійні, щебеневі, асфальтобетонні, піщані, шлакові) допускається застосовувати у виробничих будівлях за умови їх ущільнення механічними ковзанками.

6.2. Глінобетона підстильний шар допускається застосовувати тільки при сухих ґрунтах підстави.

6.3. У підлогах, які в процесі експлуатації можуть піддаватися впливам агресивних рідин, речовин тваринного походження і органічних розчинників будь-якої інтенсивності або води, нейтральних розчинів, масел і емульсій з них середньої та великої інтенсивності слід застосовувати бетонний підстильний шар.

6.4. Товщину підстилаючого шару слід встановлювати розрахунком залежно від діючої на підлогу навантаження, застосовуваних матеріалів і властивостей грунту підстави. Товщина підстилаючого шару повинна бути не менше, мм:

 • піщаного - 60
 • шлакового, гравійного і щебеневого - 80

бетонного:

 • в житлових і громадських будівлях - 80
 • в виробничих приміщеннях - 100

6.5. Для бетонного підстильного шару слід застосовувати бетон класу по міцності на стиск не нижче В22,5.

У випадках, коли з розрахунку напруга розтягання в підстильному шарі товщиною 100 мм з бетону класу В22,5 виходить менше розрахункового. слід застосовувати бетон нижчого класу (але не нижче В7,5) виходячи із забезпечення несучої здатності підстилаючого шару.

6.6. При зосереджених навантаженнях на підлогу з нежестким підстилаючих шаром менш 5 кН (500 кгс) і на підлогу з бетонним підстилаючих шаром менш 10 кН (1000 кгс) товщина зазначених шарів повинна бути не менше наведеної в п. 6.4. Для бетонного підстильного шару в цьому випадку слід застосовувати бетон класу В7,5.

6.7. У бетонних підстилаючих шарах підлог приміщень, при експлуатації яких можливі різкі перепади температур, необхідно передбачати влаштування деформаційних швів, розташованих між собою у взаємно перпендикулярних напрямках на відстані 8-12 м.

Деформаційні шви в підлогах повинні впоратися з деформаційними швами будинків, а в підлогах з ухилами для стоку рідин - з вододілом підлог.

7. Грунт підстави під поли

7.1. Пол слід влаштовувати на ґрунтах, що виключають можливість деформації конструкції від осідання грунту.

Торф, чорнозем та інші рослинні грунти як основи під підлоги не допускаються.

7.2. Природні грунти з порушеною структурою або насипні повинні бути ущільнені.

7.3. При розташуванні низу підстилаючого шару в зоні небезпечного капілярного підняття багаторічних або сезонних ґрунтових вод в приміщеннях, де відсутня вплив на підлогу стічних вод і інших рідин середньої та великої інтенсивності, слід передбачати одну з наступних заходів:

 • зниження горизонту грунтових вод;
 • підвищення рівня підлоги;
 • при бетонному підстильному слів застосування гідроізоляції для захисту від ґрунтових вод згідно п. 4.7.

7.4. При рухливих грунтах в підставі підлоги приміщень, де можливе промерзання цих грунтів, слід передбачати одну з наступних заходів:

 • зниження рівня грунтових вод нижче глибини промерзання підстави не менш ніж на 0,8 м;
 • виконання по підставі теплоізоляційного шару завтовшки з розрахунку з неорганічних вологостійких матеріалів середньою щільністю не більше 1,2 т / м3;
 • заміну пучинистого грунту при засипці котлованів в зоні промерзання підстави практично непучиністим грунтом.

7.5. У поверхню підстави з нескельних ґрунтів перед укладанням по ньому бетонного підстильного шару повинно бути передбачено вдавлення щебеню або гравію на глибину не менше 40 мм.

ДОДАТОК 1

обов`язкове

Див. В документі

ДОДАТОК 2

Рекомендоване

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ покриттів ПОЛІВ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ

приміщення

покриття

1. Житлові кімнати в квартирах, гуртожитках, спальні кімнати в інтернатах, номери в готелях, будинках відпочинку і т. П.

лінолеум

дощатерейкове

Надтверді деревно-волокнисті плити

паркетне

2. Коридори в квартирах, гуртожитках, інтернатах, готелях, будинках відпочинку, конторах, конструкторських бюро, допоміжних будівлях, віддалених від зовнішніх дверей будівель більш ніж на 20 м

лінолеум

ПВХ плитки

дощате

Надтверді деревно-волокнисті плити

паркетне

3. Приміщення громадських будинків, експлуатація яких не пов`язана з постійним перебуванням людей в них (музеї, виставки, вестибюлі, вокзали, фойє видовищних підприємств і т. П.)

Епоксидне наливне товщиною 2-4 мм

Мозаїчно-бетонне шліфлванное1

Цементно-бетонне шліфоване1

Плити природного каменю

Мармурові плити, в тому числі колоті

4. Кабінети лікарів, процедурні, перев`язувальні, палати в лікарнях, поліклініках, амбулаторіях, диспансерах, санаторіях, будинках відпочинку, дитячих приміщеннях і коридори в дитячих яслах-садках

лінолеум

ПВХ плитки

дощате

паркетне

5. Дитячі туалетні в яслах-садках і лікарнях

лінолеум

6а. Робочі кімнати, кабінети, кімнати персоналу в конторах, конструкторських бюро, допоміжних будівлях і т. П.

б. Аудиторії, класи, лабораторії, викладацькі і т. П. Кімнати в навчальних закладах

Зали спортивні, актові, зорові, читальні та ін.

Зона зберігання вуличного одежа в гардеробних

лінолеум

ПВХ плитки

дощате

Надтверді деревно-волокнисті плити (тільки для приміщень, перелічених у поз. «А» і розташованих на перекритті)

паркетне

7а. Ванні, душові, умивальні, вбиральні в будинках різного призначення

б. Торгові зали магазинів і підприємств громадського харчування, віддалені від зовнішніх дверей більш ніж на 20 м, а також розташовані на другому і наступних поверхах

Цементно-бетонне шліфоване1

Мозаїчно-бетонне шліфоване1

Латексцементно-бетонне

керамічні плити

шлакосіталлових плити

Полівінілацетатцементно-бетонне1

Дощате, паркетне тільки для приміщень, перелічених у поз. «Б»

8. Приміщення підготовки продовольчих товарів в магазинах

Кухні, мийки і заготівельні приміщення підприємств громадського харчування

Роздягальні, мильні, парильні в лазнях

Пральні цехи в пральнях

Цементно-бетонне шліфоване1

Мозаїчно-бетонне

керамічні плити

шлакосіталлових плити

9. Кухні житлових будинків

лінолеум

ПВХ плитки

дощате

Надтверді деревно-волокнисті плити

1 Для покриттів слід застосовувати бетон класу не нижче В15.

Примітки: 1. Покриття з лінолеуму і полівінілхлоридних плиток допускаються при інтенсивності руху пішоходів, що не перевищує 500 чол / добу на 1 м ширини проходу.

2. шлакосіталлових плити, які застосовуються для покриттів підлог бань в приміщеннях з мокрим режимом, повинні мати рифлену лицьову поверхню.

3. Вибір типу покриттів підлог приміщень, в яких впливу на підлоги аналогічні діям в виробничих приміщеннях, слід здійснювати по табл. 2.

Додаток 3

довідкове

ПРИЙНЯТІ НАЙМЕНУВАННЯ ШАРІВ ПОЛА

Покриття - верхній шар підлоги, який безпосередньо піддається експлуатаційним впливам.

Прошарок - проміжний шар підлоги, що зв`язує покриття з нижнім заспіваємо статі або службовець для покриття пружною постіллю.

Гідроізоляційний шар (шари) - шар, що перешкоджає проникненню через стать стічних вод і інших рідин, а також проникненню в підлогу грунтових вод.

Стяжка- (основа під покриття) - шар статі, службовець для вирівнювання поверхні нижчого шару підлоги або перекриття, додання покриттю статі на перекритті заданого ухилу, укриття різних трубопроводів, розподілу навантажень по нежорстких нижележащим верствам підлоги на перекритті.

Підстильний шар - шар підлоги, що розподіляє навантаження на грунт.

Додаток 4

Рекомендоване

ОБЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ ПОКРИТТЯ ПОЛІВ

покриття

Спосіб обробки поверхні покриття підлоги при вимозі

малого пилеотделеніе

беспильность1

Цементно-бетонне

Цементно-піщану

Мозаїчно-бетонне

Шліфування, просочення ущільнювальними складами, Флюатірованіе

Шліфування з покриттям полімерними фарбами, лаками, емалями, в тому числі з антистатиками

Полівінілацетатцементно-бетонне

Латексцементно-бетонне

ксилолітових

Полівінілацетатцементно-тирсових

шліфування

1 Зазначена вимога повинна задовольнятися в приміщеннях, де пилеотделеніе від статі призводить до порушення нормального режиму роботи технологічного обладнання і автоматизованого транспорту з числовим програмним пристроєм.

Додаток 5

обов`язкове

Див. В документі
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!