Основні електричні величини і способи їх вимірювання

амперметр

амперметр

  1. Назвіть основні електричні величини.
  2. Що розуміють під силою струму і яким приладом вимірюють силу струму?
  3. Що розуміють під електричною напругою і яким приладом вимірюють напругу?
  4. Від чого залежить опір провідника проходженню струму?

«Слюсарна справа», І.Г.Спірідонов,
Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевіч
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!