Облік вогнестійкості будівельних конструкцій і категорій пожежо- вибухо- небезпеки будівель і тимчасових споруд при проектуванні лад-ген-планів

При розробці генеральних планів забудови міст, селищ, сільських населених місць, сільськогосподарських і промислових підприємств, складів різного призначення та інших груп будівель і споруд враховують багато чинників (виробничі, соціальні, екологічні та ін.), І в тому числі пожежну безпеку об`єктів, що проектуються. Питання пожежної безпеки, можуть бути вирішені на стадії проектування при розробці будгенплану з урахуванням діючих будівельних норм і правил, знаходять відображення в плануванні, розміщенні будівель і споруд, інженерних комунікацій, в розмірах в`їздів, проїздів, доріг, відстанях між будівлями і спорудами та т. П.

Проектні рішення відповідно до протипожежних норм будівельного проектування вибирають в залежності від функціонального призначення будівель і споруд, умов їх експлуатації або виробництва і інших чинників.




Знання загальних принципів проектування будгенплану будівель і споруд різного функціонального призначення дозволяє працівникам будівельних організацій, а також контролюючим органам, з одного боку, здійснювати експертизу будгенпланом при отриманні ППР, з іншого, - більш глибоко і всебічно враховувати місцеві умови при реалізації обсягів робіт, передбачених будгенпланом .

Це добре видно на прикладі проектування будгенплану промислових підприємств. Залежно від властивостей застосовуваних речовин і матеріалів, що розміщуються технологічних процесів згідно СНиП 2.09.0285 «Виробничі будівлі» для проектованого виробництва визначають категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки (А, Б, В, Г, Д), яка служить основою для прийняття об`емнопланіровочних і конструктивних рішень I (допустиму кількість поверхів, ступінь вогнестійкості будівель, площа поверху між протипожежними стінами і ін.).

У свою чергу категорія виробництва і ступінь вогнестійкості будівель і споруд згідно з СНиП П8980 «Генеральні плани промислових підприємств» є основними показниками при визначенні мінімальних протипожежних розривів. Тому до розробки будгенплану проводяться конструктивна опрацювання кожної будівлі з метою встановлення ступеня його вогнестійкості, що відповідає реальним умовам, а також детальний аналіз технології I виробництва з точки зору оцінки її пожежовибухонебезпеки.

«Попередження пожеж на новобудовах», Е.Д. роїв




Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!